Zakład Remontowo - Budowlany „WIMAR”
specjalizuje się głównie w wykonywaniu nawierzchni drogowych, placów i chodników z kostki brukowej betonowej, granitowej i bazaltowej oraz pracach asfaltowych
i montażu krawężników drogowych i obrzeży.